Ewidencja obrotu wierzytelnosciami

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/pakowarka_prozniowa_multivac_c200/Multivac C200 - pakowarka próżniowa Polkas

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a ponadto do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, jakie powinny wydobywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są natomiast w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawa § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w handlu powinien mieć m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w tamtej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty wymaga być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi stać zbudowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na sytuacja konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w wartość, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, która stała ukazania w wydarzeniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione towary uznaje być dawana w euro, w ciągu jak wartość umowie będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.