Kasa fiskalna gastronomia 2017

Te poprawki w uchwale o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest wyzwolona z obowiązku wydawania paragonów, to marki sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energię idą do kobiet fizycznych (B2C). A firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do swojego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - techniczne i funkcjonalne - opisane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, związane są i z pomocą, jaką ważna otrzymać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, ma do 90% kosztów zakupu kasy, wprawdzie nie dobrze niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i pamiętać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może być rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego poziomu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

http://multipozyczka.com.pl/ruda-slaska-pozyczka

Posiadanie kasy to ponad konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.