Kasy fiskalne z terminalem

http://lv.healthymode.eu/flexa-plus-new-zales-pret-locitavu-slimibam/

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka obcego na język ojczysty a chociaż wybrani spośród nich rozumieją drugi język na tyle dobrze, żebym móc usuwać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji czy spotkań biznesowych że się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich niezbędnych kombinacji językowych. Sytuacja taka może mieć przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero potem wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla nowych uczestników wydarzenia. Istnieje to forma określana często mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla pozostałych tłumaczy tekst na język dostępny dla przyszłych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do obrotu znanego pod terminem retour, a to szkolenia z języka ojczystego na ten język aktywny. Jeżeli mniej znanym językiem jako biernym włada tylko pewien albo dwóch tłumaczy, to wynoszą oni z omawianego języka na swój styl aktywny, który jest wtedy jako pivot dla pozostałych szkoli z innych kabin. Dzięki stosowaniu metody tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy małej liczbie kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy tłumaczeniu z kolejnego tłumaczenia i znacząca różnica w okresie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Specjaliści z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, iż potrafi więc żyć najbardziej uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś określa bądź prezentuje. Przez to pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w sprawie, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmian druga część publiczności czyni właśnie to toż, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na swój styl.