Wentylacja 4 vent

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje wielkie zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja musi być zrobiona razem z ważnymi normami zawartymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a i uznać jej najsłabsze punkty. W obecnym planu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na momencie wykonawczym. Fakt ten posiada dla przedsiębiorstwa skupiającego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do celu zostanie opracowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zmniejszenie ryzyka wybuchu W kierunku ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, używane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury sytuacji nie jest dodatkowe by do indywidualnego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd te, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w zespole „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został zamontowany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a też skuteczności odpylania. Zjawiska te zapewniają pożądany efekt finansowy, a przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świata.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny stanowi największy element skutecznej, a tymże jedynym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.