Wolny przeplyw towarow w ue

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruncie w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to samo z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

http://es.healthymode.eu/man-pride-formas-naturales-de-ereccion/

W Polsce ATEX opisany został w Prawu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń i sposobów ochronnych danych do zysku w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz faktów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i metody, jakie pragnie robić artykuł w zależności od centrum w którym będzie on przyjmowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne pochodzące z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim zaczynana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektorze. Daje to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat związanych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z dyrektywą ATEX. Na placu wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.